The first row is for desktop, and second row is for Tab and Mobile.
You can right click on this text and use Navigator for easy editing. This text message is hidden on all screens using Advanced/responsive tab on left.

 

 

 

مالت از جوانه زنی جزئی دانه غلات به منظور اصلاح مواد طبیعی دانه تهیه می شود. آرد مالت با آسیاب دانه های مالت غلات تولید می شود. آردهای مالت منبع نسبتا غنی از مالتوز، مواد معدنی، پروتئینهای محلول، آنزیم های آمیلولیتیک و پروتئولیتیک و مواد طعم دهنده هستند که فرایند تخمیر را تسریع کرده و طعم و عطر متمایزی را به محصول نهایی می دهند.

آرد مالت روشن

این نوع مالت رنگ روشن و طعم ملایمی دارد. پس از افزودن آرد مالت به خمیر نان، آنزیم های طبیعی موجود در آن نشاسته را تجزیه کرده و مالتوز و سایر قندها را تولید می کند که به عنوان غذای مخمر عمل می کنند و عملکرد مخمر را در هنگام تخمیر افزایش می دهند. مزایای عملکردی افزودن مالت شامل افزایش تولید گاز در خمیر، بهبود رنگ پوسته، حفظ رطوبت خمیر و افزایش طعم است.

آرد مالت تیره

از آرد مالت تیره برای افزایش طعم و رنگ در محصولات غذایی استفاده می شود. مهمترین مزیت آن این است که رنگ قهوه ای به نان می بخشد و نیازی به افزودن طعم و رنگ مصنوعی اضافی نیست.