The first row is for desktop, and second row is for Tab and Mobile.
You can right click on this text and use Navigator for easy editing. This text message is hidden on all screens using Advanced/responsive tab on left.

بلغور

بلغور یکی از محصولات قدیمی است که از دیر باز توسط مردم به دلیل فواید آن مورد مصرف قرار می گرفته است. بلغور گندم یکی از غلات مفید و کامل برای پخت انواع غذا است که طبع گرمی داشته و انرژی لازم برای فعالیت های روزمره را فراهم می کند و از سوی دیگر به واسطه وجود فیبر بالا باعث احساس سیری ماندگارتری می شود.
از آنجا که تولید بلغور گندم اغلب با پوست و یا با حداقل پوست گیری است، همه ترکیبات مفید اعم از ترکیبات فیبری و ویتامین های ذاتی گندم حفظ میشود. بلغور گندم پلویی از گندم دوروم تهیه شده و میزان پروتئین بالاتری نسبت به گندم معمولی داشته که باعث افزایش ارزش غذایی آن مگردد. برای تولید بلغور گندم پلویی گردد.