The first row is for desktop, and second row is for Tab and Mobile.
You can right click on this text and use Navigator for easy editing. This text message is hidden on all screens using Advanced/responsive tab on left.

 

 

 

استفاده از دانه های خالص و تمیز در فرایند تولید، سبب بهبود کیفیت محصولات نهایی از جمله آرد، نان و ماکارونی و … می شود. به منظور کاشت دانه ها نیز باید از بذر خالص و عاری از سنگ ریزه، بذر علف های هرز، دانه های شکسته یا صدمه دیده استفاده کرد.  

برای جدا کردن ناخالصی ها و تمیز کردن محصولات کشاورزی، دستگاههای بوجاری متعددی ساخته شده است. این دستگاهها فرایند بوجاری را بر اساس خصوصیات فیزیکی از جمله اندازه، وزن مخصوص، شکل یا وضعیت هندسی دانه انجام می دهند. سورتینگ نوری یک فناوری جدید در فراوری ریز دانه ها وغلات می باشد. دستگاه سورتر نوری (Optical Sorting Machine) ذرات را بر اساس رنگ جداسازی می کند و سپس دانه‌های مرغوب را از سایر دانه‌ها تفکیک می کند. این دستگاه اغلب پس از جدا کننده های مکانیکی و برای حذف ناخالصی هایی با اندازه و چگالی مشابه استفاده می شود.

شرکت بهین فرایند قادر است با به کارگیری انواع دستگاههای بوجاری و سورتینگ نوری محصولی کاملا تمیز و عاری از هر گونه ناخالصی به مشتریان ارائه دهد.